Изложби

Представяне на книгата

Представяне на книгата "Туризъм и културно наследство"


 

Издателски център на НБУ

Департамент "Антропология"

Департамент "Бизнес администрация"

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на книгата на доц. д-р Соня Алексиева и доц. д-р Ирена Бокова

 

ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

 

 

Водещ: проф. д-р Георг Краев

 

 

 

3 декември, 16:20 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Соня Алексиева
- PR експерт по туризма, доцент, доктор – департамент „Бизнес администрация“, Нов български университет. Преподава в програми по туризъм, икономика, културен туризъм, бизнескомуникации, реклама. Автор на над десет книги и многобройни статии в областта на туризма, PR на културния туризъм, бизнескомуникациите, културното наследство, историята и културата на Китай. Научен редактор и съставител на много сборници, водещ на рубрики за културен туризъм. Консултант и участник в национални и международни проекти, национални стратегии, PR кампании в туризма и др. Член на FIJET и IPRA, IMAGINES и БАМ. Носител на много награди в областта на туризма, вкл. на наградата на МТИ „Културен туризъм” – Вeлико Търново за „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България“.

Ирена Бокова
- антрополог, доцент, доктор – департамент „Антропология“, Нов български университет. Преподава в програми по антропология, политически науки, туризъм и културен туризъм. Осъществява теренни изследвания на Балканите, Италия, Франция, Унгария и др. Работи по проблемите на мобилността, туризма, културните наследства, градските изследвания, визуалната антропология. Консултант и автор на антропологични филми. Автор на монографията „Културното разнообразие на България“ (в съавторство с Валентина Ганева-Райчева), издателство „Летера“, Пловдив. Има публикувани статии в български и чуждестранни списания. Ръководител и участник в национални и международни изследователски и приложни проекти. Носител на отличителния знак на Ордена на академичните палми на Франция.