Изложби

Представяне на книгата

Представяне на книгата "Всичко за продан - консумативната култура в България"


 

Департамент "Антропология"

 

 

 

 

 

 

 

Представяне на колективната монография

ВСИЧКО ЗА ПРОДАН - КОНСУМАТИВНАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Съставител и редактор:
доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева

Водещ:

доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева

Модератор:

проф. Юлиан Константинов

Участници:

доц. д-р Пламен Бочков, проф. Кристиян Банков, доц. д-р Цвете Лазова,

доц. д-р Искра Велинова, гл. ас. д-р Росица Генчева, гл. ас. д-р Невена Димова

 

 

 

 

 

 

26 февруари, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Книгата е резултат от изследователски проект „Нови потребителски практики в България“ на департамент „Антропология“ на Нов български университет, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Авторският колектив е изкушен от научното предизвикателство да погледне на съвременния ни споделен начин на живот (който наричаме „култура“) през очите на антрополога – да анализира и осмисли значимите промени, настъпили в българския културен ландшафт през последните 25 години. Емблема на тази трансформация е навлизането на западната консумативна култура в страната. На базата на значителен по обем емпиричен материал – резултат от теренни изследвания – авторите изследват начините, по които глобалните културни послания се вписват и интегрират в местната постсоциалистическа среда. Особен принос на книгата е, че този анализ е направен през перспективата на „малкия човек“, на социалния актьор, за когото консумацията е безгранично поле за избор, но възможностите му да избира често са твърде ограничени. 

От 23 до 25 април 2015 г. ще се проведе научна конференция по темата с участието на световноизвестния учен – теоретик на постмодерността и консумативната култура проф. Майк Федърстоун от Goldsmiths University of London.

Доц. д-р Евгения Благоева е преподавател в департамента по антропология на НБУ. Проф. Юлиан Константинов е учен с международна известност и репутация, бивш преподавател в НБУ.