Изложби

Представяне на книгата

Представяне на книгата "Балканският човек - том 3"


 

Издателство на НБУ

Издателска къща "Жанет - 45"

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

на книгата

 

 

 

БАЛКАНСКИЯТ ЧОВЕК - ТОМ ТРЕТИ

 

с автор Йордан Велчев

 

 

 

 

 

11 декември, 14:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

След излезлия през 2005 г. мащабен труд „Градът или между Изтока и Запада ХІV-ХVІІ век", за който получава националната награда „Христо Г. Данов", Йордан Велчев представя новото си писателско предизвикателство, наречено "Балканският човек".


Седемте книги, обединени в 3 тома, са опит да се опишат в контекста на световната история хората, живели по тези земи. Третият том включва книга шеста и седма от мащабния проект, в който авторът проследява историята на нашата малка част от света, но на фона и в съжителството ѝ със световната цивилизация, която се е развивала паралелно и в пряка връзка с нея.


„Балканският човек” е глобален по своите мащаби мегатекст, който по изключително модерен начин и през призмата на световната история разказва в подробности кръстопътната общобалканска и в частност българска съдба от последните 2000 години. Изданието е обогатено с множество илюстрации, над 7000 бележки и стотици обяснения под линия.