Изложби

Представяне на каталога СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА - КОЛЕЦИЯ БОЖИДАР ДАНЕВ

Представяне на каталога СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА - КОЛЕЦИЯ БОЖИДАР ДАНЕВ


ГАЛЕРИЯ УНИАРТ
Представя


новите произведения в колекция
ЕВРОПЕЙСКА ЖИВОПИС (XVI–XIX век)


и


каталога
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА СКУЛПТУРА
КОЛЕКЦИЯ БОЖИДАР ДАНЕВ

 

 


23 ноември 2012 г. (петък), 17.00 часа
Галерия УниАрт