Изложби

Представяне на издания на департамент

Представяне на издания на департамент "Нова българистика"


 

Департамент „Нова българистика“

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

на научните издания на департамент "Нова българистика" от 2015 г.

 

 

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев,
доц. Йордан Ефтимов, доц. Морис Фадел,
д-р Биляна Курташева,
д-р Мария Огойска

 

 

 

 

15 декември, 16:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Събитието представя шест научни сборника и авторски книги, издадени през 2015 г. в рамките на научноизследователската програма „Литературата на НРБ (1946-1990)“, реализирана от департамент „Нова българистика“:

• „Хайка за вълци“ в българската литература и култура“ – книга първа от поредицата „Алтернативният канон: Творбите“
• „9 септември 1944: литература и политика“ – книга 9 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“
• „Литература, размразяване, разлом: 1962“ от Пламен Дойнов
• „Ефектът на раздалечаването“ от Михаил Неделчев
• „Първи и последни стихотворения“от Николай Кънчев – книга трета от Колекция „Неиздадените“
• „Тихата лирика“ в българската литература“ – книга 12 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“

 


Акцентът при представянето ще бъде поставен върху новите подходи при изследването на литературата от епохата на комунистическия режим и върху проблема за все още отворената историческа граница между периодите – до и след 1989 г.