Изложби

Представяне на издания на департамент

Представяне на издания на департамент "Здравеопазване и социална работа"


 

 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на

три издания на департамента

 

 

 

CD “Informatics and Translational Issues in the Field of Genomic Signal Processing”

CD “IT technologies in contemporary medicine development”

CD “Special abilities and talents - patterns of cognitive processes in people with disabilities”

 

 

 

 

 

5 декември, 16:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Изданията представят проведените в НБУ уъркшоп „ИТ технологии в развитието на съвременната медицинска наука и практика“, Виртуална есенна школа „Информатика, транслационна наука и тяхната взаимовръзка с обработката на геномни сигнали“ и проведената интензивна програма „Специални способности и таланти, закономерности на когнитивните процеси при хора с увреждания“, секторна програма Еразъм, Орешак,  30.06-15.07, 2014 г.