Изложби

Представяне на издания на департамент

Представяне на издания на департамент "Здравеопазване и социална работа"


 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

на изданията

 

 

"ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ НА БАЛКАНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪЮЗ КАТО ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЗДРАВНАТА И МЕДИЦИНСКА КУЛТУРА" (DVD)

 

"МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЛНА СИСТЕМА" (CD)

 

 

 

 

Водещ: проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.

 

Модератор: гл. ас. д-р Полина Михова

 

 

 

 

 

19 ноември, 17:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

DVD „История на българската секция на Балканския медицински съюз като част от историята на здравната и медицинска култура“ е краен резултат от завършен проект, финансиран от ЦФСР на НБУ. Подобно изследване е първо по рода си в историята на българската медицина. Изданието включва 2 сборни презентации на английски и френски език, 5 авторски изследователски статии и богат документален и архивен материал, който се публикува за пръв път.

 

CD „Медицинска документална система“ е резултат от специализирано обучение на персонала на Регионална здравна инспекция – Софийска област, проведено от проф. Ж. Винарова, дмн и гл. ас. д-р П. Михова по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.