Новини и събития

Представяне на двутомна монография с автор проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.

Представяне на двутомна монография с автор проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.


На 11.04.2018 г. от 16 часа в галерия УниАрт може да присъствате на 

Представяне на двутомна монография с автор проф. д-р Живка Винарова, д.м.н. :

I част „Медицина за немедици“

II част „Здравната парадигма – лекари, лечители, пациенти“


Изданията са плод на академичен труд и изследователска дейност в областта на медицинския компютинг и електронно здравеопазване, при партньорство с модерни клинични методи за лечение. Здравната култура и лечителство са част от българското наследство и влияят мощно на пазара за здравни услуги и дейности. Дигитализираното и вече дигитално публично здравеопазване се анализират като част от националната сигурност. На тази база е формулиран вариант за балансирана национална здравна парадигма.  Отчитат се ролите на пациента като равноправен  участник – платец и потребител в системата  Публично Здравеопазване. Мероприятието обединява академично представяне на две обемни, луксозни издания, с позиции на представители от издателския и медицински бизнес, които подкрепят каузата.

Чрез представяне на двете монографии отбелязваме 7 април- Международния ден на здравето от 1948 г. 

 

Живка Винарова е автор и основател на единственото у нас академично обучение по „Компютърни системи и технологии в медицината", което стартира през 1998г и продължава да се развива успешно в НБУ. Хабилитирана е по шифър 02.21.10 „Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката - медицина, биокибернетика", професор и доктор на медицинските науки през ВАК по шифър 03.01.53 „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ръководител на департамент Медикобиологични науки в НБУ.

Определена е от European Commission – Information Society Technologies: Systems and Services for the Citizen за национален координатор и сътрудник по въпросите на Телемедицината. Има над 200 научни публикации, 23 дидактически помагала на СD, 9 книжни издания - 5 учебника, 2 Сборника, 1 Монография и 1 Речник по Телемедицина (превод от английски език), които са базови за областта медицинска информатика и нейните специализации. Автор на 15 нови академични курса за обучението в НБУ, както и 60 внедрени проекти в различни медицински звена.

Основните й научни интереси са свързани с иновациите в академичното обучение по биомедицинска информатика, трудът и кариерното развитие на медицинския информатик и електронното здравеопазване.