Изложби

Представяне на два юбилейни сборника на департамент

Представяне на два юбилейни сборника на департамент "Романистика и Германистика"


 

Департамент „Pоманистика и Германистика“

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЮБИЛЕЙНИТЕ СБОРНИЦИ

 

"В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО" - в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н.

 

"ЗНАНИЕТО Е СИЛА" - в чест на доц. д-р Нели Раданова

 

 

 

 

 

Водещи:
проф. Мария Грозева, д.н.
гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

 

 

 

 

 

12 ноември, 16:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Официалното представяне на двата юбилейни сборника е израз на уважение и признателност към дългогодишната научноизследователска дейност на колегите ни проф. Мария Китова-Василева, д.н. и доц. д-р Нели Раданова, преподаватели с национална и европейска известност. Събитието ще даде среща на специалисти филолози, които работят в различни изследователски направления: езикознание, теория и практика на превода, литература, чуждоезиково обучение.

 

 

Проф. Мария Китова-Василева е сред най-изтъкнатите съвременни представители на испанистиката в България. Започнала своята научна кариера като преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, от 2004 г. насам тя работи в департамент „Романистика и германистика“ на НБУ. Целия си професионален път проф. Китова посвещава на научноизследователската работа в областта на езика и езикознанието. Автор е на редица монографии, студии, статии, учебници и учебни помагала за нуждите на обучението по специалността Испанистика. Голяма част от научната й продукция е издадена и в чужбина. Сборникът „В началото бе словото...“ включва научните постижения на 43 автори, преподаватели от различни висши учебни заведения.

 


Доц. д-р Нели Николова Раданова е преподавател в Нов български университет. Завършила е специалност „Италианска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски”, където преподава от 1974 г. до 2007 г. През 1985 г. защитава докторска дисертация на тема „Кондиционалът в съвременния литературен италиански език“, а през 2003 г. е избрана за доцент. От 2007 г. доц. Раданова е преподавател в Нов български университет, в специалност „Италианистика“. От 2012 до 2014 г. ръководи департамент „Романистика и германистика“. Била е лектор по български език и култура в Римския университет „Ла Сапиенца“, както и гост-преподавател в университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие. Изнасяла e многократно лекции по проблеми на италианското и славянското езикознание в университетите в Рим, Пиза, Пескара, Падуа и Палермо. Изследванията й  са в областта на глаголната система на италианския език, в които в съпоставителен план разглежда проблеми на аспектуалността и модалността в италианския, българския и руския език. Доц. Раданова развива активна преводаческа дейност, като е превела значими изследвания в областта на историята и етнологията от български на италиански език. Сред преводите й от италиански на български език са автори като У. Еко, М. Агус, както и множество либрета на опери на Верди и Пучини. Сборникът „Знанието е сила“ е посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Нели Раданова и включва статии на преподаватели от Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, „Константин философ“ – Нитра, Словакия, университета в Риека, Хърватия, Тракийския университет в Стара Загора.