Изложби

Представяне на авторски диск на проф. Живка Винарова

Представяне на авторски диск на проф. Живка Винарова


 

Департамент "Здравеопазване и социална работа"

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ на авторския диск

на проф. д-р Живка Винарова, дмн

 

 

"Диагностика и прогнозиране в медицината"

 

 

 

19 декември, 17:00 часа

галерия УниАрт