Изложби

Последно занятие на НДУ за 2016-2017

Последно занятие на НДУ за 2016-2017


В събота имаме празнична и интересна програма:

10:00 - 10:30 Рисуване за най-малките в голям мащаб
10:30 - 11:00 Събиране на групата от НДУ за гостуване на театъра
11:00 - 11:40 Театрална постановка
11:40 - 12:30 Време за игри в двора
12:30 - 13:30 Българските художници за децата. Бинка Вазова
13:30 - Редим изложба на НДУ пред Аулата