Портрет на млад мъж (Филип Орлеански?)

Портрет на млад мъж (Филип Орлеански?)