Портрет на млада жена, 1987

Портрет на млада жена, 1987