Изложби

Политики към монументалните сгради и паметните места на София в годините на прехода: разрив или континуитет?

Политики към монументалните сгради и паметните места на София в годините на прехода: разрив или континуитет?


Семинарът ще постави актуални въпроси, свързани със съдбата на българското културно наследство от близкото минало. Специално внимание ще се отдели на последни изменения и проекти за изменения в закони, отнасящи се до културното наследство, на изготвени и реализирани проекти на архитектурни обекти и паметници, на създаване на колекции „Жива памет“.

18:00 часа, галерия УниАрт

 


Лектор: 
д-р Елица Станоева

Елица Станоева има докторат по история от Техническия uниверситет на Берлин (2013). Била е стипендиант в научни институти в Берлин, Лайпциг, Виена, Констанц и Потсдам, както и в Центъра за академични изследвания в София. Член на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания – София и на редколегията на сп. Критика и хуманизъм. Автор на монографията София: идеология, градоустройство и живот през социализма (издателство „Просвета“, 2016)

Водещ: 
доц. д-р Наталия Христова

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАГС.