Изложби

Пети Атанасславови Четения

Пети Атанасславови Четения


 

Департамент "Нова българистика"

 

 

 

 

 

Пети Атанасславови Четения

в памет на големия писател и културолог Атанас Славов

 

 

 

 

С участието на:

проф. Михаил Неделчев, гл.ас. д-р Йордан Ефтимов, проф. Мария Попова

 

 

 

 

20 януари, 16:20 часа

галерия УниАрт