Новини и събития

ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР „ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ“: ИТАЛИАНСКИ ФУТУРИЗЪМ И МОДЕРНО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ. ПРИМЕРЪТ НА НИКОЛАЙ ДЮЛГЕРОВ

ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР „ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ“: ИТАЛИАНСКИ ФУТУРИЗЪМ И МОДЕРНО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ. ПРИМЕРЪТ НА НИКОЛАЙ ДЮЛГЕРОВ


Софийски арсенал –  Музей за съвременно изкуство, бул. „Черни връх“ №2

Организатори:
департамент „Изкуствознание и история на културата“
Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство

Лектор: 
проф. д-р Ирина Генова

Модератор:
Надежда Джакова – куратор на Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство

Участници:
студенти, преподаватели, публика на изложбата

Това издание на Семинара е в рамките на проект „Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров“, който се реализира с финансовата подкрепа на Културна програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 на Национален фонд „Култура“. Изложбата – обект за външно експониране, ще се състои от 3 април до 3 май 2018 в София, Национална галерия – Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство и през втората половина на месец май 2018 във Флоренция, Академията за изящни изкуства.

Целите на проекта са:

- да представи по лесен за възприемане и атрактивен начин модерната художествена култура в България като част от европейската и световната култура;
- да привлече вниманието на най-широка публика от жители, туристи и други гости на София и Флоренция с артистично събитие на локация със свободен достъп;
- да съчетае художественото и образователното въздействие.

Проф. д-р Ирина Генова е редовна преподавателка в НБУ, департамент „Изкуствознание и история на културата“. Сред книгите ѝ са: „Модернизъм и модерност: (не)възможност за историзиране“ (2004, на български и английски език); „Tempus fugit: за съвременното изкуство и визуалният образ” (2007, на български и английски език) и „Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век“ (2011, НБУ), издадена на английски език под заглавие „Modern Art in Bulgaria: First histories and Present Narratives Beyond the Paradigm of Modernity“ (2013, NBU).