Изложби

Откриване на семинара

Откриване на семинара "Литературите на СССР и НРБ"


 

Департамент "Нова българистика"

 

 

Откриване на международния научен семинар

ЛИТЕРАТУРИТЕ НА СССР И НРБ: ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

 

 

Водещ: доц. Пламен Дойнов, д.н.

 

 

 

2 декември, 14:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

В семинара, който ще се проведе от 2 до 6 декември 2013 г., участват водещи изследователи от Великобритания и Европа в областта на литературната и културната история на комунизма.