Обрезание Христово

Обрезание Христово

 

"Копие на: Jacopo Bassano (школа). Обрезание Христово. М. б., пл.
Музей за изящни изкуства, Рен.

След раждането на Иисус, според еврейския обичай, той е занесен от родителите си в храма, за да бъде обрязан и да получи име. Представена е концентрацията на свещеника и тревожната угриженост на Дева Мария. Изобразени са и двете гургулици с две яйца, принесени в жертва.
Сцената понякога се тълкува и като предчувствие за Христовите страдания. Репрезентации на тази сцена често са поръчвани от йезуитите, които имат акцентирано отношение към името на Иисус.

Евангелие от Лука, глава 2
21. Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му името Иисус, наречено от Ангела, преди да се зачене Той в утробата.
22. А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисеев, донесоха Го в Иерусалим, за да Го представят пред Господа,
23. както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу;
24. и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, две гургулици, или две гълъбчета."