Изложби

Нощ на музеите и галериите в галерия УниАрт

Нощ на музеите и галериите в галерия УниАрт


Нощ на музеите и галериите в галерия УниАрт

20.05.2017г.
автор: галерия УниАрт

Програма на галерия УниАрт за Нощ на музеите и галериите:

10:00 - 13:00 Занимания с деца, НоВ дЕтСкИ уНиВеРсИтЕт, тема "АзБукиВеди"

13:30 - 14:30 Творческо писане за деца с доц. д-р Морис Фадел

14:30 - 15:30 Творческо писане за възрастни с доц. д-р Морис Фадел

16:00 Разговор за Етиопия с гл. ас. д-р Владимир Димитров, Алея пред Аулата

19:00 ЕТИОПИЯ - позната и непозната, фотоизложба, 1 ет. на галерията

19:00 Европейска живопис 17-19 век, колекция Нов български университет, 2 ет. на УниАрт

19:00  Видео мапинг - анимация на Колектив "Компот" върху фасадата на галерия УниАрт

От 19 май и на 20 май на екраните в главните фоайета на НБУ - анимация на Колектив Компот.

 

Заповядайте!