Новини и събития

Нощ на музеите и галериите в галерия УниАрт

Нощ на музеите и галериите в галерия УниАрт


  • Фотографска изложба, ЕТИОПИЯ - позната и непозната, 1 ет. на галерия УниАрт
  • Колекция Нов български университет, Европейска живопис 17-19 век, 2 ет. на УниАрт

10:00 - 13:00 Занимания с деца, НоВ дЕтСкИ уНиВеРсИтЕт, тема "АзБукиВеди"

13:30 - 14:30 Творческо писане за деца с доц. д-р Морис Фадел

14:30 - 15:30 Творческо писане за възрастни с доц. д-р Морис Фадел

16:00 Разговор за Етиопия с гл. ас. д-р Владимир Димитров, Алея пред Аулата

19:00  Видео мапинг - анимация на Колектив "Компот" върху фасадата на галерия УниАрт

От 19 май и на 20 май на екраните в главните фоайета на НБУ - анимация на Колектив Компот.

 

Заповядайте!