Изложби

Научна конференция

Научна конференция "Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства"


 

Департамент "Дизайн"

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ДИЗАЙНА, АРХИТЕКТУРАТА И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

 

Посветена на 25-годишнината на Нов български университет

 

 

 

Водещи:
проф. Екатерина Русинова,
проф. д-р Борис Сергинов,
доц. д-р арх. Георги Георгиев

Модератор:
гл. ас. д-р Биляна Калоянова

Участници:
докторанти и преподаватели от Нов български университет, Националната художествена академия и др.

 

 

 

 

 

3 май, 10:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Това е трета национална конференция, организирана от департамент „Дизайн“. Значимостта на събитието се определя от актуалността на темата, целяща да провокира дебат в академичните среди относно най-съвременните подходи в сферата на дизайна, архитектурата и визуалните изкуства, както и да насърчи изследвания на взаимодействията и взаимовръзките между тях.

 

Конференцията е под патронажа на проф. д-р Людмил Георгиев - зам.-ректор по научноизследователската дейност и международната дейност.