Изложби

Наследството от социализма: нови закони, нови проблеми?

Наследството от социализма: нови закони, нови проблеми?


Семинарът "Разговори за българската култура ad hoc". Културно наследство в риск и конкретната лекция ще поставят актуални въпроси, свързани със съдбата на българското културно наследство от близкото минало. Специално внимание ще се отдели на последни изменения и проекти за изменения в закони, отнасящи се до културното наследство, на изготвени и реализирани проекти на архитектурни обекти и паметници, на създаване на колекции "Жива памет".

 

Лектор/Водещ: Доц. д-р Наталия Христова
Участници: Студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАГС


Заповядайте на 28 март 2017 г., 18:00 часа.
Вход: Свободен