Изложби

Награждаване на финалисти в конкурса

Награждаване на финалисти в конкурса "Сънят на един студент"


 

Департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

 

 

 

 

 

Награждаване на финалисти в арт конкурса

СЪНЯТ НА ЕДИН СТУДЕНТ

 

 

 

Модератор: гл. ас. д-р Румяна Стефанова

 

 

 

 

 

29 май, 13:00 часа

галерия УниАрт