Мъжки портрет

Мъжки портрет

 

Горе, ляво, надпис на латински език „На възраст 58, 1609 година” и монограм K.