Изложби

Млад научен форум за музика и танц

Млад научен форум за музика и танц


 

Департамент „Музика“

 

 

 

 

 

МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

 

Десета научна конференция с международно участие

 

 

 

 

 

11 юни, 10:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Програма:


10:00 - Откриване на конференцията

10:15 - „Разговори за музиката - в звук, слово и образ“ - среща-беседа с проф. д-р Лидия Денкова - гост на конференцията

11:00 - 13:00 часа - Първо заседание „Музика и педагогика“ 

13:00 - 14:00 часа - Обяд

14:00 - 17:00 часа - Второ заседание „Музикално творчество - музикално изпълнителство“

18:00 часа - Концерт на докторанти и постдокторанти „10 години млад научен форум за музика и танц“ и награждаване на участниците в конкурса „Музика и знание“

Пълна програма на конференцията