Изложби

Международен семинар

Международен семинар "Дни на психоанализата"


Събитието дава възможност на преподавателите и студентите от НБУ да почерпят опит от няколко от най-добрите специалисти в Европа в областта на клиничната практика с пациенти. Втората част на семинара (25 март от 10 до 18.00 часа) ще е под формата на уъркшоп, който ще представи модел на супервизия апробиран от преподаватели на НБУ в Лондон през последните 10 години. 

Dr Eileen McGinley, FRCPsych, обучаващ и супервизиращ психоаналитик към Британското психоаналитично общество. Лондон; 
Synnove Wallin, психоаналитик и член на Шведското психоаналитично дружество, Стокхолм; 
Ylva Sabelström Flygar, психоаналитик и член на Шведското дружество, Стокхолм; 
Lilian Stokkeland, Petra Cozma, Jon Morgan – Европейска психоаналитична федерация
ас. д-р Светлозар Василев, преподавател в НБУ, психоаналитик