Изложби

Лекция на Филип Липински

Лекция на Филип Липински


ЛЕКЦИЯ

Re-Emergencies: the Afterlife of American Landscape Imagery in 20th and 21st Art and Visual Culture

 

В рамките на семинара "Визуалният образ"

 

 

Лектор: д-р Филип Липински (Университет "Адам Мицкевич" - Познан)

 

Модератор: проф. д-р Ирина Генова

 

 

30 май, 14:20 часа

галерия УниАрт

 

 

Д-р Филип Липински е изкуствовед и американист. Преподава в университета "Адам Мицкевич" в Познан (Полша). Изследователските му интереси са свързани с модерно и съвременно изкуство, история на американското изкуство, методология и теория на изкуството и визуалната култура. През 2007-2008 г. е Фулбрайт стипендиант в Градския Университет на Ню Йорк. Член е на College Art Association, AICA, Polish Association of Art Historians, Polish Association of American Studies и др. Автор е на множество научни публикации в списанията Artium Questiones, Quart, Didaskalia. Монографията му върху американския художник Едуард Хопър, "The Virtual Hopper. Images in a Remembering Look", ще бъде публикувана от издателството на университета "Николай Коперник" през есента на 2013 г.