Изложби

Лекция на Райнхилд Герум

Лекция на Райнхилд Герум


 

Департамент „Изящни изкуства“

 

 

 

 

 

ЦВЯТ - ПРЕКРАСЕН ЦВЯТ

 

 

Лектор: Райнхилд Герум (ГЕДОК, гр. Мюнхен, Германия)

 

Модератор: доц. д-р Моника Попова

 

 

 

 

 

 

13 май, 11:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Райнхилд Герум е специализирала и работи в области като: скулптура, графика, живопис и психотерапия на теми, свързани с психологията на цвета.