Изложби

Лекция

Лекция "Синтез в архитектурата"


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

 

 

 

 

 

 

СИНТЕЗ В АРХИТЕКТУРАТА

Намеси и провокации на художественото стъкло в архитектурната среда

 

 

 

Лектор: доц. Петър Станицки (универеситет „Тамаш Батя“ – гр. Злин, Чешка република)

 

Модератор: доц. д-р Константин Вълчев

 

 

 

 

24 февруари, 15:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Университетът „Тамаш Батя“ и НБУ са партньори и имат сходни магистърски програми в областта на художественото стъкло. В продължение на няколко години между двете магистърски програми се осъществява обмен на студенти по програма „Еразъм – студентска мобилност“. Доц. Петър Станицки е преподавател в специалност „Дизайн на стъклото“ в университета „Томаш Батят“, град Злин. Завършил е в академията за приложни и изящни изкуства в Прага при проф. Мариян Карел, който е колега и личен приятел на доц. д-р Константин Вълчев. Проф. Мариян Карел е първият професор, който при създаването на специалността „Изкуството от стъкло в архитектурата“ пристигна в София и изнесе лекция за възможностите на стъклото в архитектурата, дизайна и изящното изкуство. По негова препоръка двата университета работят по общи проекти, обмен на студенти и обща (международна) магистърска програма.

 

От страна на НБУ доц. д-р Вълчев участва в ежегодна комисия по оценяването на студентите от бакалавърска и магистърска програма от университета „Томаш Батя“, град Злин. Това е един дългосрочен проект, който помага за европейската интеграция и развитие на двата университета.