Изложби

Кръгла маса

Кръгла маса "Проблеми на културния туризъм"


 

Департамент „Администрация и управление“
Департамент „Антропология“

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА

 

ПРОБЛЕМИ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

Водещ:
доц. д-р Соня Алексиева

Модератор:
доц. д-р Ирена Бокова

 

 

 

 

 

 

17 май, 14:40 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Събитието е продължение на дългогодишната междудепартаментна инициатива на НБУ, която от 2010 г. до днес обединява усилията на бившите департаменти „Икономика и бизнес администрация“ и „Бизнес администрация“ (настоящ „Администрация и управление“) и департамент „Антропология“ за творчески дискусии по проблемите на културния туризъм. Те обединяват теорията и практиката на културния туризъм и представят пред студентите най-актуални проблеми и добри практики на културния туризъм.


По традиция в кръглата маса участват външни експерти от МК, МТ, ТИЦ, директори на музеи и др., които изнасят доклади и участват в дискусията с различни теми. И тази година в Шестата междудепартаментна кръгла маса „Проблеми на културния туризъм“ свои доклади и презентации ще представят преподавателите доц. д-р Соня Алексиева, доц. д-р Ирена Бокова, доц. д-р Тома Томов, д-р Стефания Темелкова и др. Специално в тазгодишния форум ще участва и доц. Оливие Живр, антрополог от университет Люмиер Лион-2, Франция.