Изложби

Кръгла маса

Кръгла маса "Задочна България"


 

 

Департамент "Философия и социология"

Департамент "Нова българистика"

 

 

 

 

КРЪГЛА МАСА

Задочна България - публицистиката на Георги Марков

 

(по повод 85 години от рождението на писателя)

 

 

 

Модератор: доц. д-р Момчил Дойчев

 

 

 

 

9 април, 16:30 часа

галерия УниАрт