Автори

Крум Дамянов (1937)

Крум Дамянов (1937)


1937 – Роден в гр. Ракитово, Пазарджишко.
1962 – Завършва Националната художествена академия
в София, специалност „Декоративно-монументална
скулптура” при проф. Любомир Далчев.
От 1968 участва активно в художествения живот
на страната и в скулптурни симпозиуми в Австрия,
Великобритания, Германия, Южна Корея.
1969–1994 – Преподавател към катедра „Рисуване и
моделиране“ към Архитектурния факултет на Висшия
институт за архитектура и строителство в София.
1994 – Професор към катедра „Скулптура“
на Националната художествена академия.
През 1994, 1998, 2003 г. е включен в изданието
“Five Hundred Leaders of Influence”, American
Biographical Institute, Inc.
Крум Дамянов има множество самостоятелни
изложби в България, Франция, САЩ, Белгия и др. Негови
произведния са притежание на галерии и частни колек-
ции в България, Австрия, Белгия, Германия, Норвегия,
САЩ, Франция, Холандия, Южна Корея.