Изложби

Концерт

Концерт "Немска камерна музика"


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Департамент "Музика", Център за продължаващо обучение, Галерия УниАрт

представят

 

НЕМСКА КАМЕРНА МУЗИКА ЗА ФЛЕЙТА И ПИАНО

 

в изпълнение на Еремира Читаку и Татяна Божко

 

 

Вторник, 12 юни, 18.00 ч.

Галерия УниАрт - НБУ

 

 

В програмата: творби от Карл Райнеке и Пол Хиндемит