Изложби

Конференция

Конференция "Млад научен форум за музика и танц"


 

Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Конференция с международно участие

 

МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ 2016

 

 

 

 

Водещ:
проф. д-р Милена Шушулова

Модератори:
проф. Димитър Христов, д.н., проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. и проф. Явор Конов, д.н.

 

 

 

 

16-17 юни 2016 г.

галерия УниАрт

 

 

 

 

Конференцията се организира под опитното ръководство на проф. Димитър Христов, д.н., проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. и проф. Явор Конов, д.н. Организатор на конференцията е проф. д-р Милена Шушулова – ръководител на департамент „Музика“. В конференцията могат да вземат участие и други интересуващи се учени, музиколози, слушатели, преподаватели. Всички докторанти се допускат до участие в научната конференция. Форматът й е съобразен с необходимостта от обучение, за което са поканени и научните им ръководители. Времетраене на докладите (включително звукови и други примери) е до 15 мин. В края на всеки доклад е предвидено обсъждане и дискусия. След последното заседание има обобщаваща заключителна дискусия и изводи. Публикуват се доклади, които са одобрени от редакторската колегия на сборника след селекция. 

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ за докторанти и постдокторанти – 30 лв.
Може да бъде заплатена по банков път или в касата на НБУ.

Банкова сметка:
Клон Света София № 7А
Име на банка - ОББ
IBAN BG44UBBS78271010551907
BIC UBBSBGSF

 

 

 

ПРОГРАМА