Новини и събития

Конкурсна сесия за творчески проекти в Галерия

Конкурсна сесия за творчески проекти в Галерия "УниАрт" - 2022/2023


От 1 февруари до 31 март 2022 година Галерия "УниАрт" приема предложения за оригинални творчески проекти на студенти и алумни от НБУ. Одобрените проекти ще бъдат включени в Творческата програма на Галерията за академичната 2022/2023 година.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ:

До 31.03.2022 г. – приемане на предложения чрез електронна форма за участие, която ще намерите тук.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

 • студенти – самостоятелно или екипно;
 • студенти и преподаватели;
 • дипломанти;
 • докторанти;
 • алумни от Нов български университет,
 • външни за Нов български университет участници, в случай, че в екипа присъства/т студент/и или алумни от НБУ.

ПРИЕМАТ СЕ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТИТЕ:

живопис, графика, скулптура, фотография, инсталация, пърформанс, архитектура, музика, театър, кино, video mapping, дизайн и всички останали съвременни визуални форми.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:

 • проекти, чиято цел изследва и социализира колекциите на "УниАрт" – разгледайте тук;
 • интердисциплинарни предложения;
 • проекти, които са съпровождани от поне едно съпътстващо събитие – лекция, беседа, друго;
 • проекти по повод откриване на академичната 2022 година, Нощ на музеите, на учените и други.

МЕСТА ЗА ЕКСПОНИРАНЕ:

 • пространството на Галерия "УниАрт" – 1 и/или 2 етаж;
 • алеята пред Аулата на НБУ.

ЖУРИ:

 • д-р Анжела Данева, Център "Българо-европейски културни диалози", Методически ръководител на Галерия "УниАрт";
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров, заместник-ректор по учебната дейност и преподавател в департамент "Изящни изкуства", НБУ;
 • проф. д-р Стоян Сгурев, Член на УС на Галерия "УниАрт".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

С авторите на селектираните проекти ще бъде направено кратко събеседване.

Одобрените проекти трябва да бъдат готови и на разположение за експониране 1 седмица преди датата за откриване на изложбата.

Авторите, чиито творби не са селектирани за участие в програмата на Галерия "УниАрт", ще бъдат уведомени по електронен път.

Галерия "УниАрт" си запазва правото във връзка с годишната си програма да репродуцира изложените творби и да ги публикува в свои и чужди издания, както и в Интернет страниците на Галерията и в социалните мрежи.

Галерия "УниАрт" си запазва правото за промени в програмата.