Изложби

Коледен концерт

Коледен концерт "Приказка без край"


 

Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

 

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

 

ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ

 

 

В рамките на международния форум-фестивал

 

ВСЕЛЕНАТА НА КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА

 

 

 

 

с участието на:

 

гл. ас. д-р Росица Бечева (клавир, вокал)

гл. ас. д-р Стела Атанасова (виола, вокал)

Николай Плачков - студент в модул "Компютърно музициране"

 

 

 

 

 

16 декември, 18:00 часа

галерия УниАрт