Изложби

Клаудио Скорретти представя Imago Mundi – Luciano Benetton Art Collection

Клаудио Скорретти представя Imago Mundi – Luciano Benetton Art Collection


 

Департамент "Дизайн"

 

 

 

 

 

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ И СЕМИНАР

 

Клаудио Скорретти представя

IMAGO MUNDI - LUCIANO BENETTON ART COLLECTION

 

 

 

Модератор: доц. д-р Борис Сергинов

 

 

 

 

 

28 ноември, 14:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

„Imago Mundi“ е демократичен , глобален и културологичен проект, който изследва новите граници на изкуството в името на съвместното съществуване и на многообразието от възможности за себеизразяване. Лучано Бенетон (Luciano Benetton) казва, че намерението на кураторите е да бъдат събрани творби от целия свят, за да се даде възможност чрез изложби, каталози и уеб проекти на възможно най-голям брой хора да се впуснат в по-искрен диалог с изкуството и със света, като си припомнят, че смисълът, идеите, причините и вдъхновението не са монопол на няколко избрани, а съществуват свободно в спонтанното създаване на образи, предмети или обекти и са повод за творчество, насърчаващо глобално взаимодействие и комуникация. Клаудио Скорретти (Claudio Scorretti) е куратор и основен мениджър на проекта и колекцията „Imago Mundi“.