Изложби

Клавирен концерт - 18 февруари

Клавирен концерт - 18 февруари


КЛАВИРЕН КОНЦЕРТ

на КУАНГ ХУУН ЛИЙ

 

докторант в докторска програма "Музика"

с научен ръководител проф. Милена Моллова

 

 

18 февруари, понеделник, 18:00 ч.

галерия УниАрт