Каещата се Св. Мария Магдалена

Каещата се Св. Мария Магдалена