Каещата се Св. Мария Магдалена

Каещата се Св. Мария Магдалена

 

"Каещата се Св. Мария Магдалена Представянето на Мария Магдалена или Мария от Магдала има развита иконография. Тя е сред централните образи през всички епохи на християнството. Особени предпочитания към този образ проявяват художниците на Барока поради възможностите, които той дава за изразяване на моментен драматизъм. Мария Магдалена се възприема като символен образ на разкаянието."