Изложби

КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ "21 ноктюрни за пиано" от Димитър Христов


 

Департамент "Музика"

 

КОНЦЕРТ "21 ноктюрни за пиано" от Димитър Христов - почетен професор на НБУ

 

по повод 80-годишния юбилей на композитора

 

 

Изпълнява: Ганка Неделчева

 

 

 

29 април, 19:00 ч.

галерия УниАрт