Изложби

Информационен ден на департаментите по изкуства и библиотеката на НБУ

Информационен ден на департаментите по изкуства и библиотеката на НБУ


 

Библиотека на НБУ
Департамент „Изкуствознание и история на културата“
Департаменти „Дизайн“ и "Архитектура"
Департамент „Театър“
Департамент „Изящни изкуства“

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

"Избери културата и изкуството за свое бъдеще!"

 

 

Инициатива, предназначена за ученици горен курс на обучение и техните преподаватели

 

 

 

 

25 февруари, 9:00 часа

галерия УниАрт