Новини и събития

Интерактивните музейни занятия и тяхното приложение във висшето образование

Интерактивните музейни занятия и тяхното приложение във висшето образование


Художествените музеи и галерии предлагат богати образователни възможности за преподаватели от различни специалности. В центъра на музейното преживяването са изкуството и връзките, които всеки изгражда с него, както и с другите посетители. За да подпомогнат създаването на такива връзки и по-дълбокото осмисляне на идеите въплътени в едно произведение, добрите педагогически практики използват интерактивни занятия, които въвличат публиката на интелектуално, емоционално, и физическо ниво. Настоящият семинар представя преглед на теорията на интерактивните музейни занятия и предлага демонстрация на няколко актуални метода. Участниците ще имат възможност да се включат в три занятия, които ще изискват стоене прав, движение, скициране, и работа по двойки и в малки групи.

Д-р Лиляна Милкова e куратор на отдел "Образование и академични въпроси" в Художествената галерия на Йейлския университет, ръководи образователния отдел на галерията, като контролира общественото образование, публичните програми, академичните въпроси и ангажираността на студентите. 

Д-р Милкова ще гостува за трети път в галерия УниАрт по покана на Център Българо-Европейски културни диалози. 

Лекцията ще се проведе в Галерия "УниАрт", 13 март 2024, 14:45 ч.

фотограф: Jessica Smolinski, Yale University Art Gallery