Изложби

Интерактивен урок

Интерактивен урок "От калема до таблета"


 

Детски университет НБУ

в сътрудничество с фондация "Моят музей"

 

 

 

 

ОТ КАЛЕМА ДО ТАБЛЕТА

 

 

Интерактивен урок за деца

от частно училище "Светлина"

 

 

По случай празника на славянската писменост и култура

 

 

 

 

Водещи: д-р Тодор Петев, гл. ас. д-р Стела Атанасова

 

 

 

 

 

22 май, 14:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Чрез интерактивна презентация и практически задачи занятието ще проследи значимостта на езика и писмеността за културното развитие и предаването на знания. Ще се разгледат въпроси като: "Защо създаваме писмото?", "Как азбуката се отнася към езика?", "Каква е връзката между образ и текст?"

 

От възрожденския калем до днешния таблет. От глаголическата азбука до езиците за програмиране.