Изложби

Изобразителното изкуство в обучението по чужд език

Изобразителното изкуство в обучението по чужд език


13:00 – 13:40 - Изобразителното изкуство в чуждоезиковото обучение - лекция

13:40  – 14:15 - Идеи за интегриране на изобразителното изкуство и на дейности в галерия УниАрт в курсовете по чужд език на НБУ – работа по групи

14.20-14-30 – Обсъждане

Галерия УниАрт

      Съвременното чуждоезиково обучение е насочено не само към изграждане на практически умения, но и към многостранното развитие на учещите. То свързва естетическото образование с комуникативните и дейностно ориентираните методи на обучение.

       В тази връзка в рамките на лекцията и уъркшопа ще бъдат  представени идеи за използване на произведения на изобразителното изкуство, подчинени на развиването на речеви умения в „автентична среда за учене“, в каквато могат да се превърнат музеят и картинната галерия. Ще бъдат демонстрирани разработени за тази цел учебни дейности и материали. Ще бъдат обсъдени възможности за внедряване на подобни дейности и материали в учебния процес в НБУ в съответствие с образователната философия на Университета и със  средата за обучение и общуване, която той предоставя.