Изложби

Защита на докторска дисертация

Защита на докторска дисертация "Дизайн чрез светлина на архитектурното пространство"


 

Департаменти "Дизайн" и "Архитектура"

 

 

 

 

ЗАЩИТА

 

 

на докторската дисертация на Гергана Стефанова

 

ДИЗАЙН ЧРЕЗ СВЕТЛИНА НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО

 

 

 

 

 

 

18 юли, 11:00 часа

галерия УниАрт