Изложби

Единадесетте принципа на успеха - семинар

Единадесетте принципа на успеха - семинар


Департамент „Дизайн“
Департамент „Архитектура“СЕМИНАР


ЕДИНАДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА НА УСПЕХА

Лектор: 
Стивън Питърсън, бизнес консултант от САЩ

Превод: 
Габриела Николова

Модератори:
гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 
гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова
гл. ас. д-р Гергана Стефанова10 ноември, 14:30 часа

галерия УниАрт

Семинарът „Единадесетте принципа на успеха“ представя цялостна концепция за изграждането на балансирана и успешна личност, както и за разрешаването на проблеми в професионалната и личностната сфера. 


Стивън Питърсън е професионален бизнес-консултант от Минеаполис, Минесота (САЩ) с богат опит в областта на предприемачеството. Г-н Питърсън дълги години управлява успешно своята компания за софтуерни продукти и прилага на практика усвоените знания от семинара на Стивън Кови „Седемте навика на високоефективните хора“, след като лично се убеждава в ефективността на представените методи. Благодарение на прилагането на основните принципи на книгата, той постепенно превръща своята компания в просперираща бизнес структура с удовлетворени и ефективни служители. След успешната ѝ продажба, Стивън Питърсън решава да сподели своя опит, като ръководи серия от практически ориентирани обучителни семинари, свързани с повишаване на ефективността в организацията чрез усъвършенстване на взаимоотношенията между отделните личности в нея. Всяка година Стивън Питърсън провежда семинари и обучения на редица фирми в България. „Единадесетте принципа на успеха“ е третият семинар, който г-н Питърсън ще проведе в Нов български университет.