Новини и събития

Докторантски четения 2014

Докторантски четения 2014


 

На 9 май в галерия УниАрт се проведе поредното издание на „Докторантски четения“. Участие в него взеха шестима дисертанти от департаментите „Изкуствознание и история на културата“ и „Кино, реклама и шоубизнес“ на Нов български университет.

 

„Докторантски четения“ е авторитетен ежегоден форум, воден от проф. д-р Ирина Генова и доц. д-р Оксана Минаева, чиято цел е да осигури на докторанти в областта на визуалните изкуства възможност за академична изява, както и последвала публикация – необходим минимум за придобиване на докторска степен. Подготвяйки и изнасяйки доклади по темата на своята дисертация, участниците във форума синтезират резултатите от изследователската си работа до момента и ги представят пред специализирана аудитория. Така те добиват яснота по конкретни въпроси, усвояват полезни коментари, приучават се да работят систематично с научна литература и терминология и се подготвят за академичното поприще. Фактът, че от няколко години докторатът се наложи като задължително условие за упражняване на преподавателска кариера, прави форума „Докторантски четения“ особено значим и адекватен. Много от участниците във форума са преподаватели в НБУ или утвърдени артисти, доказали професионалния си престиж.

 

Подобно на предишните издания, тематичният спектър на „Докторантски четения 2014“ се оказа обхватен и надхвърли строгите рамки на изкуствознанието, за да засегне по-широка проблематика от полето на визуалната култура. Като две основни тематични групи се откроиха „митология и изкуство“ (иконографския анализ на Меглена Костадинчева върху известна ситула от Италия; представената от Константин Колев типология на изворите за архетипа на пътя и героя при скандинавските народи) и „анимационно кино“ (презентацията на доц. Невелина Попова за наративните структури в анимационната драматургия; очертаната от Пенчо Кунчев панорама на рисувания филм във Франция до Втората световна война). Особен интерес поради интердисциплинарния си характер предизвикаха докладите на Йонко Стоянов и Даниела Кадийска, съответно върху „живописната геоиконика“ и аспектите на продуктовото позициониране у нас. По време на четенията научните ръководители на дисертационните трудове, както и водещите на форума, отправиха към докторантите въпроси и споделиха препоръки. На събитието присъстваше и ръководителят на департамент „Изкуствознание и история на културата“ доц. д-р Валентина Ганева-Маразова.

 

Очаква се публикуване на текстовете от „Докторантски четения 2014“ в предстоящ сборник.