Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - 22 март

Дискусионен клуб по приложна икономика - 22 март


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център „Българо-европейски културни диалози“

 

 

 

 

 

 

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

с гостоприемството на д-р Божидар Данев

 

 

 

 

ОТ ИЛИЯНЦИ ДО НАСА

 

 

 

Публична лекция на

МАРИАНА ПЕЧЕЯН (ВСК Кентавър)

 

 

Модератор: д-р Божидар Данев

 

 

 

 

 

22 март, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

Дискусиите на "Клуб по приложна икономика" в Нов български университет се провеждат веднъж месечно в Галерия УниАрт и създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, свързана с макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са ОТВОРЕНИ към възпитаници на други висши учебни заведения. Предназначени са за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрацията. За дискусия се канят лектори с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

 

Съпътстващо събитие: изложба на студенти от модул "Стъкло и керамика" на НБУ

 

Заключителни разисквания на коктейл – 19:30 – 20:30 ч. – Био кафе на НБУ