Изложби

Дискусионен клуб по приложна икономика - 21 януари

Дискусионен клуб по приложна икономика - 21 януари


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център „Българо-европейски културни диалози“

 

 

 

 

 

 

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ПО ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА

 

с гостоприемството на д-р Божидар Данев

 

 

 

 

ЗА ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА И СТЪКЛЕНИЯ ТАВАН В БИЗНЕСА

 

 

 

Публична лекция на Диана Митева -

член на УС на Банка ДСК и изпълнителен директор

 

 

Модератор: Веселин Данев

 

 

 

 

 

21 януари, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

След като завършва Английска езикова гимназия в гр. Пловдив, г-жа Митева продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство, където придобива магистърска степен по макроикономика (1989 г.). Тя владее отлично английски и говори руски език. От м. октомври 2003 г. г-жа Митева е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК. Тя започва кариерата си в банковата област в Хиос Банк (1993 - 1994 г.), продължава работа в ИНГ Банк, клон София като директор на Финансов контрол и зам. изпълнителен директор (1994 - 1999 г.), след което се присъединява към екипа на Демирбанк - България АД като директор на Финансов контрол и Старши мениджър по маркетинг, кредитиране и бизнес развитие (1999 - 2002 г.). В Демирбанк България АД тя става член на Управителния съвет и изпълнителен директор (м. януари 2002 - 2003 г.). През ноември 2011 г. Диана Митева е отличена с престижната унгарска награда „Андраш Фай“ като признание за нейната успешна работа и резултати при внедряването и утвърждаването на проекта „Частно банкиране“ на Банка ДСК. В края на януари 2014 г. г-жа Митева получи приза „Атанас Буров“ за банково управление за 2013 година. Освен финансите, любимите й занимания са спортуване, четене, кино и др.

 

 

Дискусиите на "Клуб по приложна икономика" в Нов български университет се провеждат веднъж месечно в Галерия УниАрт и създават възможност за обсъждане на актуални въпроси по предварително обявена тема, свързана с макроикономическите проблеми на страната. Те са насочени към студенти и докторанти от НБУ и са ОТВОРЕНИ към възпитаници на други висши учебни заведения. Предназначени са за всички с интереси в областта на приложната икономика и бизнес администрацията. За дискусия се канят лектори с принос, постижения и доказани качества в областта на приложната икономика у нас и в чужбина.

 

Съпътстващо събитие: изложба на студенти от модул "Стъкло и керамика" на НБУ

 

Заключителни разисквания на коктейл – 19:30 – 20:30 ч. – Био кафе на НБУ